Продукти За нас Правила и препоръки Актуално Игри и промоции Блог Контакти
БГ EN РУС

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на промоционалната игра в Lilly Drogerie

Промоционална игра "Sun Like " на АГИВА ООД  в Lilly Drogerie 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Промоционалната игра „SUN LIKE “, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от Агива ООД с адрес по регистрация: гр. Аксаково, м-ст Варненски път, УПИ 039004, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА играта.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила на играта.

2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Sun Like и на адрес www.sunlike.bg  за целия период на Кампанията.

2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Oфициалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване във Фейсбук страницата и официалния сайт на Sun Like.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ИГРА SUN LIKE 

Кампанията "Играй и спечели" се организира и провежда в търговска верига Лили Дрогерие ЕООД, участващите продукти са обозначени с рекламни материали на мястото на продажба.

Кампанията „Играй и спечели“ с раздаване на скреч карти се провежда само във физически магазини.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията могат да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, извършващи покупки в избраните търговски обекти.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1.  Кампанията стартира на 1-ви юни 2022 г. и продължава до 30 юни 2022 г. или  до изчерпване на наградите, количествата на промоционалния продукт на пазара или скреч картите за участие.


Част 6. УЧАСТВАЩИ  ПРОДУКТИ

В Играта участват следните продукти, произведени и продавани от Организатора, наричани по-долу „участващи опаковки“:

 • SUN LIKE МАСЛО БЪРЗ  ЗАГАР СПФ10 
 • SUN LIKE МАСЛО БЪРЗ ЗАГАP С БЛЯСЪК СПФ0 
 • SUN LIKE МАСЛО БЪРЗ ЗАГАР 
 • SUN LIKE ОХЛАЖДАЩ ЛОСИОН ЗА СЛЕД ПЛАЖ 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МАСЛО С  БЛЯСЪК БЪРЗ ЗАГАР СПФ20 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ДВУФАЗЕН ЛОСИОН СПФ30 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ДВУФАЗЕН ЛОСИОН СПФ50 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СУХО  ОЛИО БЪРЗ ЗАГАР СПФ20 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СУХО  ОЛИО БЪРЗ ЗАГАР СПФ30 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СУХО  ОЛИО БЪРЗ ЗАГАР СПФ50 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН Н ДЕТСКИ СПФ30 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН  С ПАНТЕНОЛ СПФ50 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН  С ПАНТЕНОЛ СПФ20 20
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН  ДЕТСКИ СПФ50 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН  ПАНТЕНОЛ СПФ30 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН СПФ20 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН СПФ30 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЛОСИОН СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МЛЯКО СПРЕЙ СПФ20 
 • SUN LIKE ХИДРАТИРАЩ ЛО СИОН СЛЕД ПЛАЖ 
 • SUN LIKE ОХЛАЖДАШ ГЕЛ С  ХИАЛУРОНОВА К-НА 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СПРЕЙ  МЛЯКО ЗА ДЕЦА СПФ50
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЕКО ЛОСИОН СПФ30 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МАСЛО ЗА ТЯЛО СПФ30 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЕКО ЛОСИОН СПФ50 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МАСЛО ЗА ТЯЛО СПФ20 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СПРЕЙ МЛЯКО СПФ50 
 • SUN LIKE СЛЪНЦЕЗАЩИТНО СПРЕЙ МЛЯКО СПФ30

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на Играта, са:

Плажна хавлия – 700 бр.

Плажно фризби  - 150 бр.

Плажна чанта – 100 бр.

Колода карти за игра – 300 бр.   

Наградите, са на единична стойност под 100 лв. и съгласно българското законодателство не следва да бъдат облагани с данък.


Част 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В  КАМПАНИЯТА

8.1. Купете една от участващите опаковки, на каса при плащане,  изтеглете скреч-карта. Проверете дали печелите след изтриване на обозначеното поле на скреч-картата. Под скреч-полето на всяка скреч-карта може да има едно от следните:

1. Надпис „Печели плажна хавлия“

2. Надпис „Печели плажна чанта“

2. Надпис „Печели карти за игра“

3. Надпис „Печели плажно фризби“

4. Надпис  „Опитай пак“

Ако откриете надписа „Печели плажна хавлия“, „Печели карти за игра“, „Печели плажно фризби“ или „Печели плажна чанта“, то срещу печелившата скреч-карта, на Каса в обекта вземете вашата награда, съответно един брой хавлия за плаж,  плажна чанта, карти за игра или плажно фризби. 

8.2. Всеки Участник има право да участва в Играта многократно като извърши покупка на продукти Sun Like, описани в т. 6 и изтегли скреч-карта и при изпълнение на настоящите Условия.

Всеки закупен продукт се счита за отделно участие в Играта или при покупка на два или повече продукта Sun Like клиента има право да получи скреч карта за всеки от тях. 

8.3. Всеки участник може да спечели повече от една награда срещу съответния брой скреч карти.

8.4. Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Част 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Участниците проверяват дали печелят чрез изтриване на обозначеното на скреч-картата място (скреч-поле).  Ако има текст на скреч-полето „Печели плажна хавлия“, „Печели карти за игра“, „Печели плажно фризби“или „Печели плажна чанта“, наградата се получава веднага срещу печеливша-скреч карта на Каса в търговския обект, от който е закупен, някой от участващите продукти, посочени в т. 6.

Част 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ПЕЧЕЛИВШИ ЧАСТИ ОТ СТИКЕРИ СЪС СКРЕЧ-ПОЛЕ

10.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта, срещу валидни скреч-карти, само ако символът на наградата е отпечатан от Организатора или негови агенти на оригинални скреч-карти, предоставени на всеки обект Lilly Drogerie.

10.2. Промоционални части от скреч-карти със скреч-полета, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и съдържат печатни, типографски и други грешки, включително, но без ограничение, манипулация на отрязъка, се считат за невалидни и се обезсилват.

Част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ ЧАСТИ ОТ СТИКЕРИ

При печатна грешка или друго нарушение, както и при нередовна част от скреч-карта, Организаторът и търговците на дребно, които продават участващи продукти, не носят отговорност.

Част 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите скреч-карти, не засягат факта на присъждане на награда от страна на Организатора на лице, което е предявило валиден печеливш стикер със скреч-поле в съответствие с Официалните правила.

12.2. Всички предявени печеливши скреч-карти подлежат на проверка от Организатора.

12.3. Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове или след изчерпване на количествата по Част 5, се считат за невалидни.

12.4. Организаторът на Кампанията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове или след изчерпването на количествата на наградите по Част 5.

12.5. В случай на затруднения да получите награда при представена печеливша скреч-карта и касов бон, моля  обадете се на тел. 052 599 922 ( от 8.30 до 17.30 часа).

Част 13. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

Част 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

Част 15. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
Обект Лили1

2330 Дружба

2

2950 Варна 7

3

2970 Варна 8 Шопен

4

3102 Дупница

5

3104 Стара Загора 3

6

3105 Панагюрище

7

2170 Бургас

8

2600 Търговище

9

2770 Макси

10

2830 Гаритидж парк

11

2840 Парадайс

12

2850 Шумен

13

3101 Хайтов

14

2540 Кърджали

15

2730 Мадрид

16

2130 Пирогов

17

2510 Пловдив 5

18

2930 Дондуков

19

2940 Слатина

20

3106 Журналист

21

2020 Хермес

22

2030 Сердика

23

2040 Сливница

24

2050 Плевен

25

2060 Русе

26

2080 Сити център

27

2100 Варна 1

28

2110 Лъвов мост

29

2120 Благоевград

30

2150 ВМА

31

2160 Гоце Делчев

32

2200 Варна 3

33

2210 Люлин

34

2220 Пловдив

35

2230 Веслец

36

2240 Пловдив 2

37

2250 Люлин 10

38

2270 Витошка 2

39

2300 Бургас 2

40

2310 Ломско шосе

41

2320 Студентски град

42

2340 Казанлък

43

2350 Габрово

44

2360 Ринг мол

45

2370 Варна 4

46

2380 Пиротска

47

2390 Добрич

48

2400 Хасково

49

2420 Младост 1

50

2430 Ямбол

51

2440 Свобода

52

2450 Пазарджик

53

2460 Димитър Петков

54

2470 Велико Търново

55

2490 Пловдив 4

56

2500 Мусагеница

57

2520 Плиска

58

2530 Славянска

59

2550 Вардар

60

2560 Варна 5

61

2570 Любляна

62

2590 Враца

63

2610 Пловдив 7

64

2620 Тодор Александров

65

2630 Русе 2

66

2650 Борово

67

2680 Монтана

68

2690 Черни връх

69

2700 Ботевград

70

2710 Кюстендил

71

2760 Сливен

72

2780 Стара Загора 2

73

2790 Нишава

74

2800 Пловдив 8

75

2820 Люлин 4

76

2860 Пловдив 9

77

2870 Младост 2

78

2880 Дружба 2

79

2890 Нова Загора

80

2900 Варна 6

81

2910 Галакси София

82

2920 Силистра

83

2960 Младост 3 Патиланци

84

2980 Смолян

85

3100 Обеля

86

3103 Петрич

87

2810 Люлин 2

88

2990 Сандански

89

2660 Свищов

90

2260 Витошка 1

91

2640 Бургас 3

92

2010 Раковска

93

2090 Варна 2

94

2720 Базар Поли

95

2410 Перник