Продукти За нас Правила и препоръки Актуално Игри и промоции Блог Контакти
БГ EN РУС

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на кампанията "Играй и спечели"

Кампания  "Играй и спечели" на АГИВА ООД

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията "Играй и спечели" е организирана от Агива ООД с адрес по регистрация: гр. Аксаково, м-ст Варненски път, УПИ 039004, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА Кампанията.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила на кампанията.

2.2. Официалните правила ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Sun Like и на адрес www.sunlike.bg  за целия период на Кампанията.

2.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване във Фейсбук страницата и официалния сайт на Sun Like www.sunlike.bg.

2.4. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на кампанията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Кампанията "Играй и спечели" се организира и провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали на мястото на продажба в същите.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията могат да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, извършващи покупки в избраните търговски обекти.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Кампанията стартира на 1-ви юни 2021 г. и продължава до 30 юни 2021 г. или до изчерпване на подаръците или количествата на промоционалния продукт на пазара.

Част 6. УЧАСТВАЩИ  ПРОДУКТИ

В кампанията участват следните продукти, произведени и продавани от Организатора, наричани по-долу „участващи опаковки“:

 • Спрей МАСЛО за бърз загар SPF 0 SUN LIKE, 150мл
 • Спрей МАСЛО с блестящи частици SPF 0 SUN LIKE, 150мл
 • Слънцезащитно спрей МАСЛО с блестящи частици SPF 20 SUN LIKE, 150мл
 • Спрей МАСЛО за бърз загар SUN LIKE, SPF 0 200мл
 • Слънцезащитно спрей МАСЛО за бърз загар SPF 20 SUN LIKE, 200мл
 • Слънцезащитно спрей МАСЛО за бърз загар  SPF 30 SUN LIKE, 200мл
 • Слънцезащитно спрей СУХО ОЛИО  SPF 20 SUN LIKE, 200 мл
 • Слънцезащитно спрей СУХО ОЛИО SPF 30 SUN LIKE, 200 мл
 • Слънцезащитно спрей СУХО ОЛИО SPF 50 SUN LIKE, 200 мл
 • Слънцезащитно спрей МАСЛО МАТОВ ТЕН SPF 20 SUN LIKE, 200мл
 • Слънцезащитно спрей МАСЛО МАТОВ ТЕН SPF 30 SUN LIKE, 200мл
 • Слънцезащитно спрей МЛЯКО  SPF 20 SUN LIKE, 200мл
 • Слънцезащитно спрей МЛЯКО SPF 30 SUN LIKE, 200мл
 • Слънцезащитно спрей МЛЯКО SPF 50 SUN LIKE, 200мл
 • Слънцезащитно спрей МЛЯКО KIDS  SPF 50 SUN LIKE, 200мл
 • Слънцезащитен двуфазен ЛОСИОН SUN LIKE SPF 30, 200мл спрей
 • Слънцезащитен двуфазен ЛОСИОН SUN LIKE SPF 50, 200мл спрей
 • Слънцезащитен  ЛОСИОН  SUN LIKE SPF 20, 200мл туба
 • Слънцезащитен  ЛОСИОН SUN LIKE SPF 30, 200мл туба
 • Слънцезащитен  ЛОСИОН SUN LIKE SPF 50, 200мл туба
 • Слънцезащитен ЛОСИОН PANTHENOL SUN LIKE  SPF 20, 200мл туба
 • Слънцезащитен ЛОСИОН PANTHENOL SUN LIKE SPF 30, 200мл туба
 • Слънцезащитен ЛОСИОН PANTHENOL SUN LIKE SPF 50, 200мл туба
 • Слънцезащитен ЛОСИОН  KIDS SUN LIKE SPF 30, 150+50мл туба
 • Слънцезащитен ЛОСИОН  KIDS SUN LIKE SPF 30, 150мл туба
 • Слънцезащитен ЛОСИОН KIDS SUN LIKE SPF 50, 150мл туба
 • Хидратиращо спрей МЛЯКО за СЛЕД ПЛАЖ SUN LIKE 200мл
 • Хидратиращ ЛОСИОН за СЛЕД ПЛАЖ SUN LIKE 200мл туба
 • Охлаждащ ЛОСИОН за СЛЕД ПЛАЖ SUN LIKE 200мл туба
 • Слънцезащитен хидратиращ АЕРОЗОЛ SUN LIKE SPF 20, 200мл
 • Слънцезащитен хидратиращ АЕРОЗОЛ SUN LIKE SPF 30, 200мл

Участващите опаковки са обозначени с промоционален хенгер (с надпис „Играй и

спечели").

 

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които ще бъдат раздавани по време на Кампанията, са:

Плажна хавлия – 2 000 бр.

Плажно фризби  - 1 000 бр.

Плажна чанта – 700 бр.

Колода карти за игра – 1 500 бр.

Илюстрациите на подаръците, изобразени върху  рекламните материали, могат да се различават от реалните.

Част 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В  КАМПАНИЯТА

8.1. Купете една от участващите опаковки, явете се с касова бележка на Информация и изтеглете скреч-карта. В някои обекти е възможно да ви предложат да си изтеглите скреч карта директно на касата. Проверете дали печелите след изтриване на обозначеното поле на скреч-картата. Под скреч-полето на всяки скреч-карта може да има едно от следните:

1. Надпис „Печели плажна хавлия“

2. Надпис „Печели плажна чанта“

2. Надпис „Печели карти за игра“

3. Надпис „Печели плажно фризби“

4. Надпис „Не печели, опитай пак“

Ако откриете надписа „Печели плажна хавлия“, „Печели карти за игра“, „Печели плажно фризби“ или „Печели плажна чанта“, то срещу печелившата скреч-карта, на Каса или щанд Информация в обекта печелите един брой хавлия за плаж,  плажна чанта, карти за игра или плажно фризби.

8.2. Всеки Участник има право да участва в Играта многократно като извърши покупка на продукти Sun Like, описани в т. 6 и изтегли скреч-карта и при изпълнение на настоящите Условия.

8.3. Всеки участник може да спечели повече от една награда срещу съответния брой скреч карти.

8.4. Цената на участващите в Кампанията продукти се определя от съответния търговски обект.

Част 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Участниците проверяват дали печелят чрез изтриване на обозначеното на скреч-картата място (скреч-поле). Ако има символ на скреч-полето „Печели плажна хавлия“, „Печели карти за игра“, „Печели плажно фризби“или „Печели плажна чанта“, наградата се получава веднага срещу печеливша-скреч карта Каса или щанд Информация в търговския обект, от който е закупил някой от участващите продукти, посочени в т. 6.

Част 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ПЕЧЕЛИВШИ ЧАСТИ ОТ СТИКЕРИ СЪС СКРЕЧ-ПОЛЕ

10.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Кампанията, срещу валидни скреч-карти, само ако символът на наградата е отпечатан от Организатора или негови агенти на оригинални скреч-карти, предоставени на Информация.

10.2. Промоционални части от скреч-карти със скреч-полета, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и съдържат печатни, типографски и други грешки, включително, но без ограничение, манипулация на отрязъка, се считат за невалидни и се обезсилват.

Част 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ ЧАСТИ ОТ СТИКЕРИ

При печатна грешка или друго нарушение, както и при нередовна част от скреч-карта, Организаторът и търговците на дребно, които продават участващи продукти, не носят отговорност.

Част 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Споровете, свързани с правото на собственост върху печелившите скреч-карти, не засягат факта на присъждане на награда от страна на Организатора на лице, което е предявило валиден печеливш стикер със скреч-поле в съответствие с Официалните правила.

12.2. Всички предявени печеливши скреч-карти подлежат на проверка от Организатора.

12.3. Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове или след изчерпване на количествата по Част 5, се считат за невалидни.

12.4. Организаторът на Кампанията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове или след изчерпването на количествата на наградите по Част 5.

12.5. В случай на затруднения да получите награда при представена печеливша скреч-карта и касов бон, моля обадете се на тел. 052 599 922 ( от 8.30 до 17, 30 часа).

Част 13. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди.

Част 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

Част 15. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Част 16. УЧАСТВАЩИ ОБЕКТИ

Играта се организира и провежда на територията на Република България в следните търговски обекти.


Град Верига Обект
София Фантастико Черни връх ул.Райко Алексиев 40
София Фантастико Младост 4
София Фантастико Люлин 1
София Фантастико Люлин 6
София Фантастико ул.Д-р Атанас Москов 15 Младост 4
София Фантастико Студентски град
София Фантастико Симеоновско шосе 87А
София Фантастико бул.Макгахан 81
София Фантастико ул.Николай Коперник 27
София Фантастико бул. Йерусалим - 22
София Фантастико Дървеница,бул."Св. Климент Охридски"
София Фантастико ул.Пирин 51А
София Фантастико ул.Коста Лулчев 52
София Фантастико ул.Витоша
София Фантастико бул.Г.М.Димитров 77
София Фантастико Разсадника
София Фантастико кв.Изгрев,ул.Стефан Стамболов 138
София Фантастико ул.Любляна 42А
Варна ЦБА  М29 Тракия
Русе ЦБА  М45 Хали Русе
В.Търново ЦБА  М48 В.Търново Пазара 
Варна ЦБА  М48 В.Търново Пазара 
Варна ЦБА  М22 Чайка 2 Вапцаров
Варна ЦБА  М28 Базар Левски
Варна ЦБА  М27 Чайка Парк
Тутракан ЦБА  М18 Тутракан
Русе ЦБА  Здравец
Варна ЦБА  М8 Трошево
Варна ЦБА М7 Приморски, ул.Царевец 38
Варна ЦБА  М2 Чайка до бл.62
Варна ЦБА  М5 Владиславово
Варна ЦБА  М41 Зелени камъни
Варна ЦБА М6 Възраждане с/у бл.68
Варна ЦБА  М30 Владиславово 2
Варна ЦБА  М3 Левски
Варна ЦБА  М31 Младост
Русе ЦБА  М57 Братя Миладинови Русе
Варна ЦБА  М23 Гръцка махала
Варна ЦБА  М11 Победа
Балчик ЦБА М25 Балчик
Варна ЦБА  М26 Левски 2
Провадия ЦБА  М37 Провадия
Варна ЦБА  М14 Галата
В.Търново ЦБА  Търговски Парк
Каварна ЦБА  М36 Каварна
Варна ЦБА  М55 Кайсиева градина
Девня ЦБА М17 Девня
В.Търново ЦБА Магро
Варна ЦБА  М12 Възраждане 2
Варна ЦБА  Белослав Бяла Мечка 
Варна ЦБА М13 Евлоги Георгиев
Добрич ЦБА Добричка епопея
Добрич ЦБА  АД М35 Звезда
Варна ЦБА  М54 Владислав
Дряново ЦБА Дряново
Варна ЦБА М24 Червен площад
Габрово ЦБА  М42 Габрово
Варна ЦБА М32 Синчец
В.Търново ЦБА Чолаковци
Варна ЦБА  М10 Трошево 2
Белослав ЦБА  Белослав  М9 Мир 40
Балчик ЦБА ЦБА - Добрич ООД Балчик
Добрич ЦБА Добрич Добротица
Добрич ЦБА  Добрич Балик
Добрич ЦБА Таврия 2
Генерал Тошево ЦБА Таврия Ген.Тошево
Добрич ЦБА Добрич Болница 
Добрич ЦБА Добрич ООД Дружба 1
Добрич ЦБА Таврия Трети март 12
Нови Пазар ЦБА М15 Нови пазар
София ЦБА ЦБА Свобода
София ЦБА Еко Маркет ООД, ЦБА Еко Маркет Борово 2
София ЦБА София  ЕООД, ЦБА София Борово
Елин Пелин ЦБА Маркет ООД, ЦБА Еко Маркет Елин Пелин
София ЦБА Еко Маркет ООД, ЦБА Еко Маркет Сердика
Елин Пелин ЦБА Еко Маркет ООД, ЦБА Еко Маркет Лесново
Елин Пелин ЦБА  Еко Маркет ООД, ЦБА Еко Маркет Герман
София ЦБА  Еко Маркет ООД, ЦБА Еко Маркет Илиянци
София ЦБА Еко Маркет ООД, ЦБА Еко Маркет Лозенец
София ЦБА Еко Маркет ООД, ЦБА Еко Маркет Вакарел
Елин Пелин ЦБА  Еко Маркет ООД, ЦБА Еко Маркет Нови искър
Шумен Лили Лили Шумен
Плевен Лили Лили Плевен
Бургас Лили Лили Бургас 2
В.Търново Лили Лили Велико Търново
Варна Лили Лили Варна 1 
Варна Лили Лили Варна 5
Варна Лили Лили Варна 4 Аспарухово
Варна Лили Лили Варна 6
Варна Лили Лили Варна 7
Габрово Лили Лили Габрово
Русе Лили Лили Русе
Силистра Лили Лили Силистра
Варна Лили Лили Варна 3
Бургас Лили Лили Бургас    
Русе Лили Лили Русе 2
Търговище Лили Лили Търговище
Добрич Лили Лили Добрич
Сливен Лили Лили Сливен
Ямбол Лили Лили Ямбол
Свищов Лили Лили Свищов
Варна Лили Лили Варна 2
Бургас Лили Лили Бургас 3
Казанлък Лили Лили Казанлък
Пловдив Лили Лили Пловдив 9
Пловдив Лили Лили Пловдив 7
Пловдив Лили Лили Пловдив 8 Плаза
Пазарджик Лили Лили Пазарджик
Кърджали Лили Лили Кърджали
Хасково Лили Лили Хасково
Стара Загора Лили Лили Стара Загора
Нова Загора Лили Лили Нова Загора
Пловдив Лили Лили Пловдив 4
Пловдив Лили Лили Пловдив
Пловдив Лили Лили Пловдив 6
Пловдив Лили Лили Пловдив 3
Пловдив Лили Лили Пловдив 5
Пловдив Лили Лили Пловдив 2 (МОЛ Пловдив)
Стара Загора Лили Лили Стара Загора 2
София Лили Лили Дрогерие ЕООД Нов Витоша 1 
София Лили Лили Дрогерие, Сф МОЛ Хермес /Цариградско/
София Лили Лили Дрогерие, Сф МОЛ Сердика
София Лили Лили Дрогерие Парадайз
София Лили Лили Дрогерие ВМА
София Лили Лили Димитър Петков
Перник Лили Лили Перник
София Лили Лили Дрогерие ЕООД Мотописта
София Лили Лили Дрогерие, Лъвов мост
София Лили Лили Дрогерие Борово
София Лили Лили Сити Център София
София Лили Студентски град
София Лили Лили Тодор Александров
София Лили Лили Дрогерие, Сф Сливница
София Лили Лили Плиска
София Лили Надежда
София Лили Лили Мусагеница
София Лили Лили Дрогерие, Сф Раковска
София Лили Лили Черни връх
София Лили "Лили Дрогерие" ЕООД обект Люлин  2
Враца Лили Лили Враца
Кюстендил Лили Лили Кюстендил
Благоевград Лили Лили Благоевград
София Лили Лили Дрогерие Сф Веслец
София Лили Лили Любляна
София Лили Лили Мадрид
София Лили Лили Пиротска
София Лили Лили Дрогерие, Сф Базар Поли
София Лили Лили Дрогерие ЕООД обект  Витоша 2
София Лили Ринг МОЛ
София Лили Лили Дрогерие Гоце Делчев
София Лили Лили Дружба
София Лили Лили Младост 4
София Лили Лили Дрогерие Люлин 4
София Лили Лили Дрогерие Сф Люлин 10
Ботевград Лили Лили Ботевград
София Лили "Лили Дрогерие" ЕООД обект Нишава
София Лили Лили Дрогерие Сф Люлин
Монтана Лили Лили Монтана
София Лили Лили Свобода
София Лили Лили Дрогерие - Пирогов /П.Славейков/
София Лили Лили Славянска
София Лили Лили Вардар
София Лили Лили Дрогерие Лозенец /Джеймс Баучър/
София Лили Лили Макси
София Лили Лили Дрогерие Гаритидж парк НР
София Лили Лили Младост 2
София Лили Лили Дружба 2
София Лили Лили Галакси
София Лили Лили Дондуков
София Лили Лили Слатина
Бургас Болеро Болеро Вип ЕООД Лазур
Бургас Болеро Болеро Вип ЕООД Аква
Бургас Болеро Болеро ЕООД Изгрев
Поморие Болеро Болеро ЕООД Поморие
Бургас Болеро Болеро Вип ЕООД Славейков
Царево Болеро Болеро ЕООД, Болеро ЕООД Царево
Бургас Болеро Болеро ЕООД Краснодар
Бургас Болеро Болеро ЕООД Меден Рудник
Созопол Болеро Болеро ЕООД, Болеро ЕООД Созопол
Бургас Болеро Болеро ЕООД Център
Бургас Болеро Болеро Вип ЕООД Иван Богоров
Бургас Болеро Болеро ЕООД Братя Миладинови
Черноморец Болеро Болеро ЕООД Черноморец
Варна Елитис Елитис Чаталджа
Варна Елитис Елитис Н.Симов
Варна Елитис Елитис Дрин
Варна Елитис Елитис Цариброд
Бургас Елитис Елитис Бургас
Добрич Елитис Ивекс - 98 ЕООД    
Добрич Елитис Ивекс - 98 ЕООД 2
Свищов Елитис Виал 99 ЕООД
В.Търново Елитис Елитис Велико Търново
Варна Май Маркет Марчела Трейдинг ООД Младост
Варна Май Маркет Симона 04 - См ООД, Симона 04 ООД-См Симона
Варна Май Маркет Мартилекс 2 ООД Виница
Варна Май Маркет Симона 04 - См ООД, Симона 04 ООД-См Веста
Варна Май Маркет Симона 04 - См ООД, Симона 04 ООД См Ралица
Варна Май Маркет Марчела Трейдинг ООД Цар Асен
Варна Май Маркет Валентино ООД
Варна Май Маркет СИДИ - СД ЕООД
Варна Май Маркет Марчела Трейдинг ООД, Марчела Трейдинг ООД Евросити
Варна Май Маркет Марчела Трейдинг ООД, Марчела Трейдинг ООД Струга
Варна Май Маркет Марчела Трейдинг ООД Левски
Варна Май Маркет Марчела Трейдинг ООД Роза
Варна Май Маркет Тео маркет ЕООД
Варна Май Маркет Май Маркет  АД Лабиринт
Варна Май Маркет Прити Поли ЕООД
Варна Ма